Research Article: Correction: Identification of new genetic variants of HLA-DQB1 associated with human longevity and lipid homeostasis—a cross-sectional study in a Chinese population

Date Published: March 15, 2018

Publisher: Impact Journals

Author(s): Fan Yang, Liang Sun, Xiaoquan Zhu, Jing Han, Yi Zeng, Chao Nie, Huiping Yuan, Xiaoling Li, Xiaohong Shi, Yige Yang, Caiyou Hu, Zeping Lv, Zezhi Huang, Chenguang Zheng, Siying Liang, Jin Huang, Gang Wan, Keyan Qi, Bin Qin, Suyan Cao, Xin Zhao, Yongqiang Zhang, Ze Yang.

http://doi.org/10.18632/aging.101400

Abstract

Partial Text

 

Source:

http://doi.org/10.18632/aging.101400

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.